Lista produkter enligt leverantör: Holistic

Från början sålde Holistic endast produkter till terapeuter med höga krav både på effekt, renhet och ett minimum av biverkningar i form av överkänslighetsreaktioner. I dag säljs Holistics produkter även i butiker och på nätet. Ryggraden är försäljning till terapeuter och alla Holistics produkter ska uppfylla deras höga krav. 


Holistics ambition är att ha så rena produkter som möjligt. De kommer i form av pulver, flytande form, vegetabiliska kapslar och ibland, som ett alternativ, i tablettform. 


Holistics har ingen egen tillverkning, men specificerar allting ända ner på ingrediensnivå. Om en leverantör inte kan uppfylla Holistics stränga krav byts leverantören ut.


Här kan du läsa mer om Holistics filosofi och historia, företagets värderingar och roliga medarbetare

Inga produkter från denna leverantör.